Proje Hakkında

Proje Hakkında

“İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Han döneme ait önemli 3 tek nüsha yazma eserin (Divan-ı Muhibbi, Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn, Kitab-ı Bahriye), dijital ortamda sanal galeri üzerinden ulaşılabilirliğinin sağlanması ve dönemin önemli imge ve kişileriyle tanıtılması yoluyla, Süleyman Han’ı başta gençler olmak üzere tüm kamuoyuna tanıtmak amacıyla yapılan proje; Kanuni Sultan Süleyman Han’ı devlet adamlığı yanında farklı yönlerine ve özellikle divan edebiyatı konusundaki ilgisine vurgu yaparak anlatmak ve bu yöndeki farkındalığı arttırmakla birlikte Türkiye için farklı bir kütüphane ortamı sunarak toplumu bilgi çağının standartlarına ulaştırmayı hedeflemektedir.Ayrıca dönemin büyük devlet adamları Piri Reis, Mimar Sinan ve Matrahçı Nasuh da kendi eserleri ile topluma anlatılacaktır.

Projenin Diğer Başlıca Hedefleri;
Kanuni’yi şair olarak tanıtmak,
Fiziksel evrendeki tüm eserleri Dijital evrende en üst teknoloji ile erişilebilir kılmak,
Dönemim mimari eserleri, saltanat giyim şekli ve bilim adamlarına kendi yazma eserleri aracılığı ile farkındalığı arttırmak,
Osmanlı minyatür sanatının ve Matrahçı Nasuh’un önemini vurgulamak,
Kitab-ı Bahriye ve burada yer alan EGE-Akdeniz kıyısı haritaları ile Osmanlının denizciliğine dikkat çekmek,
Sanal kütüphane ve müze oluşumları konusundaki farkındalığı arttırmaktır.
 
46 yıllık bir saltanat ile Osmanlı devlet geleneğinin en önemli ve güçlü hükümdarlarından olan Sultan Süleyman Han 446. vefat yılında bu proje ile anılmaktadır. Proje kapsamında Türkiye’de, ilk defa sanal bir kütüphane kurulmuş ve yine ilk defa önemli bir mimari eserin, Süleymaniye Camii’nin, interaktif simülasyonu oluşturulmuştur.  Dönemin simgeleri ve bahsi geçen kitapların sergilendiği, gerçek mekanın birebir çizimine dayanan Nadir Eserler Kütüphanesi Simülasyonunun yanında Süleymaniye Camii Simülasyonu da gerçeğini aratmayacak niteliktedir.

Tüm bunların dışında proje web sayfası tarih sevenlere ve alan araştırmacılarına keyifli ve değerli bilgiler sunmaktadır.”

 

Proje Sahibi

Prof. Dr. Yunus Söylet
İstanbul Üniversitesi Rektörü

Proje Koordinatörü

Uzm. Figen Cihan
İstanbul Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı

Proje Danışmanları

Prof. Dr. Nurhan Atasoy
Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan
Prof. Dr. Alper Cihan
Doç. Dr. Ergün Yolcu
Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli
Doç. Dr. Murat Karavelioğlu
Dr. Pervin Dedeler Bezirci

Proje Ekibi

Ali Efe İralı – 3B Modelleme ve Simülasyon Tasarım Uzmanı
Erkan Erol – İSUZEM Bilgi Sistem Yöneticisi
Ahmet Anar – İSUZEM Web-Grafik
Aydın Gevşek – İSUZEM Web-Grafik
Tunahan Hilmi Maden – İSUZEM Web-Grafik-Programlama
Gökçe Kaan Demirkıran – İSUZEM Yönetmen
Attila Beşli – Nadir Eserler Dijitalleştirme Sorumlusu
Yasemin Akçay – Kütüphaneci

Proje Sekretarya

Selma Avgören – İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
Ece Müren – İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

Çeviriler

Mehmet Yılmaz – İstanbul Üniversitesi Dİl Merkezi Başkanı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ekibi

İstanbul Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Teknosa Basın Halkla İlişkiler
Özlem Bayrak – İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

Destekleyenler

İstanbul Fatih İlçe Müftülüğü
İstanbul Türbeler Müdürlüğü
Devlet Osmanlı Arşivi Müdürlüğü
Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü
İz TV İç Yapımlar Ekibi

Sponsor
Teknosa