Kitaplar


DİVAN-I MUHİBBİ
Sınıflama No.
894.35-1Demirbaş No. TY 05467

Yer No.000026

Kanuni Sultan Süleyman b. Selim el-Osmani Muhibbi
Divan-ı Muhibbi / Kanuni Sultan Süleyman b. Selim el-Osmani Muhibbi ; çev. Muhammed Şerif.– [y.y.: y.y.], h.973
367 v.; 262X165 mm.
Eserin yazıldığı hattın cinsi: Talik.
Hattatı Mehmed el-Şerif
Müzehhib (Tezhip yapan kişi, süsleyen kişi) Karamemi.
Sayfadaki satır sayısı: 13
Cildin cinsi: Kırmızı meşin, şemse, köşe zencirek.
1. TÜRK EDEBİYATI – DİVAN ŞİİRİ.

Kanuni Sultan Süleyman’nın, 1520-1566 yıllar arasında Muhibbî mahlası ile yazdığı şiirlerini içeren divanı, nestalik hatla yazılmıştır.

Naturalist Osmanlı süslemeciliğinin lale, karanfil, gül, menekşe, servi, bahar ağaçları, sümbül, nergis gibi çiçeklerle klasik rumi, hatayi, kıvrım dal kompozisyonlarını içerir. Dünyada tek nüshadır. Tezhipleri ünlü tezhipçi Karamemi tarafından yapılmıştır. Her sayfada farklı bir desen mevcuttur.

 

Bulunduğu Yer : İÜ Merkez Kütüphanesi Nadir Eserler Bölümü


BEYÂN-I MENÂZİL-İ SEFER-İ IRAKEYN
Nasuhe’s-Silahi el Matraki’nin eseridir.
Sınıflama No. 9(560)”1299/1922″

Demirbaş No. TY 05964

Yer No.000035

Nasuh b. Abdullah Matrakçı
Beyan-ı menazil-i sefer-i Irakayn-i Sultan Süleyman / Nasuh b. Abdullah Matrakçı.– [y.y.: y.y.], h.942
109 v.; 315X290 mm.
Eserin yazıldığı hattın cinsi: Nesih.
Sayfadaki satır sayısı: 17
Cildin cinsi: Kırmızı meşin.
1. OSMANLI TARİHİ – YÜKSELİŞ DÖNEMİ.

Kanuni Sultan Süleyman devrinde gerçekleştirilen İran ve Irak Seferini’nin (1533-1536) menzilleri, konaklanan yerler, detaylı ve önemli yapılarıyla betimlenerek kroki halinde gösterilmiş, bazen aralarında birkaç sayfada açıklama yapılmıştır.
Krokiler renkli, dağlar, köprüler, yollar, kasabalar, köyler hatta çiçekler bile gösterilmiştir.

Osmanlı dönemi ilk atlas olarak vasıflandırılacak kadar vardır. 128 adet renkli minyatür vardır. 8b-9a varaklarında İstanbul ve Galata’yı anlatan çok güzel bir minyatür mevcuttur. Minyatür 16.yy’ın bütün önemli yapılarını göstermektedir. Bu eser dünyada tek nüshadır. Bu yüzden yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından çok kullanılan nadir bir yazmadır.

 

Bulunduğu Yer : İÜ Merkez Kütüphanesi Nadir Eserler Bölümü


KİTÂB-I BAHRİYE
932/1525-1526
Sınıflama No.
91Demirbaş No. TY 06605

Yer No.000001

Ahmed b. Ali b. Muhammed Piri Reis
Kitabü’l-bahriye / Ahmed b. Ali b. Muhammed Piri Reis.– [y.y.: y.y., t.y.]
366 v.: rnk. hrt.; 330X215 mm.
Eserin yazıldığı hattın cinsi: Harekeli nesih.
Sayfadaki satır sayısı: 19
Cildin cinsi: Nuhudi meşin.
1. COĞRAFYA.

Kitab-ı Bahriye, Osmanlı amirali Piri Reis’in hazırladığı Akdeniz kıyılarına ait ayrıntılı bir harita-kılavuzdur. Kitap, denizcilere Akdenizkıyıları, adaları, geçitleri, boğazları, körfezleri, fırtına halinde nereye sığınılacağı, limanlara nasıl yaklaşılacağı hakkında bilgiler, ayrıca limanlar arasında gitmek için kesin rotalar verir.
Denizcilik ve gemicilikle ilgili çok önemli bilgileri içerir. Eser Gelibolu’da hazırlanmış ve Kanuni Sultan Süleyman’a sunulmuştur. Eserin içindeki her haritada bezemeli bir ölçek göstergesi vardır.
1524 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın damadı ve sadrazamı Pargalı İbrahim Paşa, Mısır’a sefer yaparken, Piri Reis’i de yanına kılavuz kaptan olarak alır. Piri Reis’in sefer sırasında kendi hazırladığı kılavuzdan yararlandığını fark eden Sadrazam, Piri Reis’ten eserin temize çekilerek Kanuni Sultan Süleyman’a sunulmasını ister. Piri Reis, usta hattatlar ve çizimcilere yaptırılan yeni Kitab-ı Bahriye’sini 1526’da Kanuni’ye armağan eder.
Kitab-ı Bahriye’nin 1526 sürümünde Akdeniz ve Ege’nin 290 haritası vardır.

Bulunduğu Yer : İÜ Merkez Kütüphanesi Nadir Eserler Bölümü

Sponsor: